Arbejdsrum 5 - Tina og KirstinePædagogikken og børn og unges digitale udvikling bør afspejle den teknologiske udvikling og digitale virkelighed.


Antagelser:

Tosprogede elever har begrænsede it kompetencer. Er det overhovedet muligt at "give" eleverne denne kompetence og disse færdigheder?
Tosprogede elever mangler en grundlæggende understøttelse af deres færdigheder og it kompetencer. Deres digitale dannelse ligger under for deres sociale opvækst.

En konklusion kunne måske være:

Derfor bør skolen gå aktivt ind og understøtte denne dannelsesproces.
Måske skal vi være mere eksperimenterende på biblioteket - åbne eftermiddage, hvor eleverne kan eksperimentere med open source programmer, Facebook m.v. - Hvor vi indtager en "forældrerolle" for at kompensere for forældrenes manglende kompetencer.

Perspektivering:

Vi skal skabe indsigt i medieproduktioner..
Give eleverne analyseredskaber
Vurdere indhold og udtryk - skabe kritiske "forbrugere" af de digitale medier.

I opgaven ønsker vi at uddybe:

Hvilken elevgruppe vi har på Gadehaveskolen med udgangspunkt i EU Kids rapporten
Digitaldannelse
Bricoleur

Produktion:

Lave en mediepræsentation af det "eksperimenterende" bibliotek, hvor vi præsenterer nogle af de open source programmer, som eleverne kan arbejde med.

Mundtlig prøve:

Fokus på æstetiske processer og dannelse (Bourdieus teori om habitus og kapital)
Hellere en lille produktion med succes end den store produktion som en fiasko...
Lærerrollen i forandring